Thông tin phim

Hotelier - Người Quản Lý Khách Sạn

Hotelier / Người Quản Lý Khách Sạn

Đạo diễn :
Diễn viên :Bae Yong Jun, Kim Seung Woo, Song Yun Ah...
Thể loại :
Tổng số :20 Tập
Sản xuất :2001
Nội dung :

Chia sẻ

Chọn các số bên dưới để xem phim

+ Youtube: 1A  1B  1C  1D  1E  1F  2A  2B  2C  2D  2E  2F  3A  3B  3C  3D  3E  4A  4B  4C  4D  4E  5A  5B  5C  5D  5E  6A  6B  6C  6D  6E  7A  7B  7C  7D  7E  8A  8B  8C  8D  8E  9A  9B  9C  9D  9E  9F  10A  10B  10C  10D  10E  10F  11A  11B  11C  11D  11E  11F  12A  12B  12C  12D  12E  12F  13A  13B  13C  13D  13E  13F  14A  14B  14C  14D  14E  14F  15A  15B  15C  15D  15E  16A  16B  16C  16D  16E  17A  17B  17C  17D  17E  17F  18A  18B  18C  18D  18E  18F  19A  19B  19C  19D  19E  19F  20A  20B  20C  20D  20E  20F  20G 

Bình luận phim

+ Khi bình luận mong các bạn không chửi bậy, tôn trọng nhau.
+ Mong các bạn không gửi link những web khác lên đây.
+ Tất cả các bạn vi phạm sẽ bị xóa nick ngay lập tức.

Ký tự cho phép:

Tags: